Monday, 21 September 2015

Pertandingan Slaid Powerpoint Kemerdekaan Malaysia

Mulai 15 Ogos hingga 9 September 2015 telah diadakan pertandingan slaid sempena kemerdekaan Malaysia dan Hari Malaysia. Pelajar-pelajar diminta menjawab assignment yang dihantar oleh Guru Penyelaras Bestari dan menjawab menggunakan google slide dalam Google Drive. Setelah siap tugasan slaid perlu dihantar dengan menggunakan butang submit. Kesemua aktiviti ini menggunakan pelantar pembelajaran maya 1Bestarinet yang disediakan oleh KPM.