Sunday, 16 October 2016

PdP VLE i-Think Bersama PKG Teluk Air Tawar

Rabu 5 Oktober 2016, Encik Redza dari PKG Teluk Air Tawar telah menunjukkan PdP abad 21 menggunakan chrome book dan aplikasi Google Drive. Seramai 30 orang pelajar Tingkatan 4UUM terlibat sepanjang sesi PdP dijalankan. Antara perkongsian menarik yang ditunjukkan oleh Encik Redza ialah penggunaan Google Drawing untuk melukis rajah iaitu peta i-Think dan perkongsian bahan pdp dengan guru untuk semakan. 


Encik Redza menunjukkan cara akses Google Drawing